Kursoversikt

3 dagers sertifiseringskurs iht. NS-INSTA 800:2018

«Rengjøringskvalitet – System for å fastsette og bedømme rengjøringskvalitet». Kunnskapsnivå 3 og 4. Etter endt kurs og bestått eksamen er det mulig å søke om personsertifisering hos DNV (Det Norske Veritas)

Pris kurs nivå 3: 10.350,-

Pris kurs nivå 4: 11.350,-

Kursprisen inkluderer:

Refusjoner:

Dersom kandidaten ikke har standarden NS-INSTA 800:2018, kan denne kjøpes hos oss til kostpris. Dersom du ønsker denne oppgir du det ved påmelding til kurs.

Oppgraderingskurs

Pris oppgraderingskurs : 6.700,-

Dersom du er sertifisert på nivå 3 og ønsker å bli sertifisert på nivå 4, kan du oppgradere nivået ditt hos oss. Vi har et kurs som går over en dag, med påfølgende eksamen dagen etter.

Fagbrev Renholdsoperatørfaget, kurs dagtid.

Pris fagbrevkurs: 20.500,-

Teoretisk kurs for praksiskandidater i Renholdsoperatørfaget. Kurset bygger på to lærerplaner, Renholdsoperatørfaget Vg 3 / opplæring i bedrift og Programområde for overflateteknikk Læreplan i felles programfag Vg 2. Kurset er teoretisk og inneholder gruppearbeid, oppgaveløsning og bedriftsbesøk. Det blir også avholdt en dag prøveeksamen.

Kursets varighet: 6 samlinger fordelt over et halvt år, fra kl 09.00 – 14.00

Kursprisen inkluderer:

Fagbrev Renholdsoperatørfaget, kurs kveldstid.

Pris fagbrevkurs: 23.500,-

Teoretisk kurs for praksiskandidater i Renholdsoperatørfaget. Kurset bygger på to lærerplaner, Renholdsoperatørfaget Vg 3 / opplæring i bedrift og Programområde for overflateteknikk Læreplan i felles programfag Vg 2. Kurset er teoretisk og inneholder gruppearbeid, oppgaveløsning og prøveeksamen (gjennomføres hjemme)

Kursets varighet: 7 samlinger fordelt over et halvt år, fra kl 17.00 – 21.00

Kursprisen inkluderer:

Hygienisk riktig renhold

(bedriftsinternt)

Pris kurs «Hygienisk riktig renhold»: på forespørsel

Bevisstgjøring av eget renholdsutstyr, effektive metoder og fokus på hygienisk riktig renhold. Kurset tar for seg hvordan man ved enkle grep kan gjøre renholdet mer hygienisk riktig. Deltakerne blir bevisst på egne handlinger og får innsikt i hygiene og mikroorganismer. Temaer som hygiene og mikroorganismer, utstyr og metoder samt hvordan man kan hindre smittespredning i blant annet skoler og barnehager.

Grunnopplæring renhold

(bedriftsinternt)

Pris kurs «Grunnopplæring renhold»: på forespørsel

Teori og praksis for å lære det grunnleggende innen renhold. Riktige valg av metoder og utsyr, slik at materialer, hygiene og ergonomi blir ivaretatt.

Under kurset blir det gjennomgått temaer som: