Kursoversikt

Nettbasert personsertifiseringskurs iht. NS-INSTA 800:2018, nivå 3 og 4

 Ønsker du å bli personsertifisert iht. NS- INSTA 800, nivå 3 eller 4?
Ved gjennomføring av kurs og bestått eksamen hos oss kan du bli personsertifisert gjennom DNV. (Det Norske Veritas)

Vi har gleden av å tilby fleksibelt nettbasert studium:

 • Undervisningsvideoer og  «live» undervisning med nettmøte på fleksibel dato enten på dagtid eller kveldstid, etter ditt behov.
 • Undervisningsvideoene kan du se på så mange ganger du vil.
 • Veiledning.
 • Faglærer med pedagogisk og lang yrkesfaglig bakgrunn.

 

Hva veiledning og nettmøte innebærer:

Nettmøte og «live«undervisning foregår på «Teams», der vil du også møte andre kursdeltakere på tvers av hele landet!

Under nettmøtet vil det være rom for å stille spørsmål.

Praktiske eksempler blir vist.

Du må utføre tilsendt oppgave som blir gjennomgått av faglærer.

Eksamen og veien til personsertifisering:

Etter gjennomført studium blir det satt opp en dag for gjennomføring av teoretisk og praktisk eksamen. Eksamensdagen starter med oppsummering av kompetansemålene, demonstrasjon og spørsmål/svar runde. Eksamensdager blir satt opp fortløpende.

Eksamensdagen blir avholdt i følgende byer: Trondheim, Bergen og Lillestrøm eller etter avtale.

Eksamensdagen kan også avholdes bedriftsinternt etter avtale!

Ved bestått eksamen sender vi nødvendig dokumentasjon til Det Norske Veritas, som igjen står for sertifiseringsprosessen.

Finansiering:

Stipendsatsen for kortidskurs hos LOs utdanningsfond er for tiden kr. 4 000,-

Kontakt din fagforening for å få mer informasjon om dine muligheter for å motta stipend.

Pris kurs nivå 3: 9.350,-

Pris kurs nivå 4: 10.350,-

Kursprisen inkluderer:

Refusjoner:

..............................................................................

3 dagers sertifiseringskurs iht. NS-INSTA 800:2018

«Rengjøringskvalitet – System for å fastsette og bedømme rengjøringskvalitet». Kunnskapsnivå 3 og 4. Etter endt kurs og bestått eksamen er det mulig å søke om personsertifisering hos DNV (Det Norske Veritas)

Pris kurs nivå 3: 10.350,-

Pris kurs nivå 4: 11.350,-

Kursprisen inkluderer:

Refusjoner:

Dersom kandidaten ikke har standarden NS-INSTA 800:2018, kan denne kjøpes hos oss til kostpris. Dersom du ønsker denne oppgir du det ved påmelding til kurs.

Oppgraderingskurs

Pris oppgraderingskurs : 6.700,-

Dersom du er sertifisert på nivå 3 og ønsker å bli sertifisert på nivå 4, kan du oppgradere nivået ditt hos oss. Vi har et kurs som går over en dag, med påfølgende eksamen dagen etter.

Fagbrev Renholdsoperatørfaget, kurs dagtid.

Pris fagbrevkurs: 20.500,-

Teoretisk kurs for praksiskandidater i Renholdsoperatørfaget. Kurset bygger på to lærerplaner, Renholdsoperatørfaget Vg 3 / opplæring i bedrift og Programområde for overflateteknikk Læreplan i felles programfag Vg 2. Kurset er teoretisk og inneholder gruppearbeid, oppgaveløsning og bedriftsbesøk. Det blir også avholdt en dag prøveeksamen.

Kursets varighet: 6 samlinger fordelt over et halvt år, fra kl 09.00 – 14.00

Kursprisen inkluderer:

Nettbasert studium for Renholdsoperatørfaget

Pris fagbrevkurs: 16.300,-

Ønsker du fagbrev som renholdsoperatør?

Ved bestått teoretisk eksamen, dokumentert 5 års relevant arbeidspraksis og bestått praktisk fagprøve får du ditt fagbrev.

Vi hjelper deg på veien! Og tilbyr følgende:

 • Nettbasert studium med veiledning og selvstudie.
 • Undervisningsvideoer og «live» undervisning med nettmøter på fleksible datoer enten på dagtid eller kveldstid.
 • Undervisningsvideoene kan du se på så mange ganger du vil.
 • Tre nettmøter med varighet på 3 timer
 • Skriftlig tilbakemelding på oppgavene dine og prøveeksamen.
 • Faglærer med pedagogisk og lang yrkesfaglig bakgrunn hjelper deg frem til eksamen.
 • Vi følger læreplan og kompetansemålene i faget.
 • Hjelp til oppmelding til eksamen.

Live undervisning og nettmøtene foregår i Teams, der vil du også møte andre kursdeltakere på tvers av hele landet! Dato og klokkeslett avtales med faglærer.

Hva veiledning og selvstudie innebærer:

Du må sette av tid til selvstudie

Innlevering av oppgaver

En dag prøveeksamen

Du får personlig veiledning utfra din kunnskap og ditt behov

Finansiering:

Stipendsatsen for teori til fagbrevkurs for praksiskandidater hos LOs utdanningsfond er for tiden kr. 10 500,-

Kontakt din fagforening for å få mer informasjon om dine muligheter for å motta stipend.

Kursprisen inkluderer:

Hygienisk riktig renhold

(bedriftsinternt)

Pris kurs «Hygienisk riktig renhold»: på forespørsel

Bevisstgjøring av eget renholdsutstyr, effektive metoder og fokus på hygienisk riktig renhold. Kurset tar for seg hvordan man ved enkle grep kan gjøre renholdet mer hygienisk riktig. Deltakerne blir bevisst på egne handlinger og får innsikt i hygiene og mikroorganismer. Temaer som hygiene og mikroorganismer, utstyr og metoder samt hvordan man kan hindre smittespredning i blant annet skoler og barnehager.

Grunnopplæring renhold

(bedriftsinternt)

Pris kurs «Grunnopplæring renhold»: på forespørsel

Teori og praksis for å lære det grunnleggende innen renhold. Riktige valg av metoder og utsyr, slik at materialer, hygiene og ergonomi blir ivaretatt.

Under kurset blir det gjennomgått temaer som: