Kurs

Oppdateringskurs med eksamen, 1/2 dagskurs – revidert NS-INSTA 800:2018

Kurset tar for seg endringene i NS-INSTA 800. Dette kurset er ment for de som er personsertifisert på nivå 3 eller 4 hos Sintef Certification eller DNV-GL (Det Norske Veritas – Germanischer Lloyd).

Alle som innehar personsertifisering på nivå 3 eller 4 må gjennomføre kurset og eksamen innen 01.08.2020. Etter endt kurs og bestått eksamen søkes DNV-GL om opprettholdelse av personsertifiseringen. Vi hjelper dere med denne prosessen. Vi bistår også med overføring av din personsertifisering fra Sintef Certification til DNV-GL ved ønske om dette.

Pris oppdateringskurs: 3.100,-

Kursprisen inkluderer:

 • Kaffe og te
 • E-kurskompendium
 • Eksamen
 • Elektronisk kursbevis
 • Elektronisk eksamensbevis ved bestått eksamen

Dersom kandidaten ikke har standarden NS-INSTA 800:2018, kan denne kjøpes hos oss til kostpris. Dersom du ønsker denne oppgir du det ved påmelding til kurs.

Kurset kan også gjennomføres bedriftsintern om ønskelig (min. 10 deltakere).

3 dagers sertifiseringskurs iht. NS-INSTA 800:2018

«Rengjøringskvalitet – System for å fastsette og bedømme rengjøringskvalitet». Kunnskapsnivå 3 og 4. Etter endt kurs og bestått eksamen er det mulig å søke om personsertifisering hos DNV-GL (Det Norske Veritas – Germanischer Lloyd)

Pris kurs nivå 3: 9.750,-

Pris kurs nivå 4: 10.750,-

Kursprisen inkluderer:

 • Kaffe og te
 • E-kurskompendium
 • Eksamen
 • Elektronisk kursbevis
 • Elektronisk eksamensbevis ved bestått eksamen

Refusjoner:

 • Yrkesaktive medlemmer (minst seks mnd) hos Fagforbundet kan søke om stipend på kr. 3.000,- pr.medlem pr.år.

Dersom kandidaten ikke har standarden NS-INSTA 800:2018, kan denne kjøpes hos oss til kostpris. Dersom du ønsker denne oppgir du det ved påmelding til kurs.

Oppgraderingskurs

Pris oppgraderingskurs : 6.700,-

Dersom du er sertifisert på nivå 3 og ønsker å bli sertifisert på nivå 4, kan du oppgradere nivået ditt hos oss. Vi har et kurs som går over en dag, med påfølgende eksamen dagen etter.

Fagbrev Renholdsoperatørfaget, kurs dagtid.

Pris fagbrevkurs: 20.500,-

Teoretisk kurs for praksiskandidater i Renholdsoperatørfaget. Kurset bygger på to lærerplaner, Renholdsoperatørfaget Vg 3 / opplæring i bedrift og Programområde for overflateteknikk Læreplan i felles programfag Vg 2. Kurset er teoretisk og inneholder gruppearbeid, oppgaveløsning og bedriftsbesøk. Det blir også avholdt en dag prøveeksamen.

Kursets varighet: 6 samlinger fordelt over et halvt år, fra kl 09.00 – 14.00

Kursprisen inkluderer:

 • Lærebok
 • Elektronisk kursbevis

Fagbrev Renholdsoperatørfaget, kurs kveldstid.

Pris fagbrevkurs: 23.500,-

Teoretisk kurs for praksiskandidater i Renholdsoperatørfaget. Kurset bygger på to lærerplaner, Renholdsoperatørfaget Vg 3 / opplæring i bedrift og Programområde for overflateteknikk Læreplan i felles programfag Vg 2. Kurset er teoretisk og inneholder gruppearbeid, oppgaveløsning og prøveeksamen (gjennomføres hjemme)

Kursets varighet: 7 samlinger fordelt over et halvt år, fra kl 17.00 – 21.00

Kursprisen inkluderer:

 • Lærebok
 • Elektronisk kursbevis

Hygienisk riktig renhold

(bedriftsinternt)

Pris kurs «Hygienisk riktig renhold»: på forespørsel

Bevisstgjøring av eget renholdsutstyr, effektive metoder og fokus på hygienisk riktig renhold. Kurset tar for seg hvordan man ved enkle grep kan gjøre renholdet mer hygienisk riktig. Deltakerne blir bevisst på egne handlinger og får innsikt i hygiene og mikroorganismer. Temaer som hygiene og mikroorganismer, utstyr og metoder samt hvordan man kan hindre smittespredning i blant annet skoler og barnehager.

Grunnopplæring renhold

(bedriftsinternt)

Pris kurs «Grunnopplæring renhold»: på forespørsel

Teori og praksis for å lære det grunnleggende innen renhold. Riktige valg av metoder og utsyr, slik at materialer, hygiene og ergonomi blir ivaretatt.

Under kurset blir det gjennomgått temaer som:

 • Ulike materialer i bygg – hva tåler disse?
 • Behandling av gulvoverflater – Polish og voks
 • Valg av metoder
 • Ergonomi
 • Hygiene