Personsertifiseringskurs NS-INSTA 800:2018

System for å fastsette og bedømme rengjøringskvalitet

Er du leverandør eller innkjøper av rengjøringstjenester, kan du oppnå mange fordeler ved å bruke sertifisert INSTA 800 personell. For å erklære samsvar med NS-INSTA 800 kan man søke om å bli bedømt av et uavhengig tredjeparts sertifiseringsorgan. 

Ved gjennomført kurs og bestått eksamen hos oss kan deltakere søke Det Norske Veritas om personsertifisering. Vi hjelper deg med denne prosessen! 

NS-INSTA 800 gir et felles grunnlag for rengjøringskvalitet som letter samarbeidet og kommunikasjonen mellom kunder og leverandører på renholdsområdet. Et «felles språk» reduserer risikoen for at det oppstår misforståelser.  Standarden beskriver to hovedprinsipper, visuell og instrumentell kontroll.

Standarden brukes til å angi en ønsket kvalitet, og til å kontrollere oppnådd rengjøringskvalitet i alle type bygninger og lokaler uavhengig av hvilken rengjøringsmetode eller hyppighet som benyttes. Standarden beskriver resultatet som oppnås umiddelbart etter rengjøringen er fullført.

Gjennomføring av fysiske kurs:

Deltakeren får tilsendt kursmateriell i forkant av kurset. 

  • Tre dager kurs inklusive en dag eksamen – Teoretisk og praktisk 
  • Avholdes i Lillestrøm eller Bergen. Kan også etter forespørsel avholdes i andre byer/steder

Gjennomføring av nettbasert kurs:

Deltakeren får tilsendt påloggingsinformasjon og kursmateriell til kursplattform. 

  • Videopresentasjoner med lyd
  • Mini quiz
  • En dag fysisk eksamen- teoretisk og praktisk 
  • Eksamen avholdes enten i Lillestrøm eller Bergen. Kan også avholdes andre steder etter forespørsel.