Personsertifiseringskurs kunnskapsnivå 3 iht NS-INSTA 800:2018

Kunnskapsnivå 3

Kunnskapsnivå 3 omfatter nøyaktig kunnskap om innholdet i NS- INSTA 800-1 om visuell kontroll, og kunnskap om instrumentelle målemetoder gitt i tillegg B. I tillegg til dette omfatter kunnskapsnivå 3 grundig kunnskap om de statistiske vilkårene for måling av kvalitet. I praksis betyr dette hvor ofte kontroll skal foretas, måleprosedyrene, prøvetakningsmetodene som brukes osv. 

Dette kunnskapsnivået er beregnet for personer som utfører kontroller, for eksempel arbeidsledere, inspektører og andre som er ansvarlige for kvalitetsbedømmelsen.

Pris: 10 650,-

Påmelding på våre kurs er bindende. Avmelding på skje skriftlig. Ved avmelding belastes 50% av kursavgiften. Ved avmelding senere en 14 dager før kursstart belastes kursavgiften i sin helhet.

BFC AS tar forbehold om avlysninger eller endringer i kursprogrammet som måtte skyldes forhold utenfor vår kontroll.

Ved nettbasert kurs får du pålogging til ditt kurs på epost, du bestemmer selv fremdriften, starter, stopper og tar pauser når du selv ønsker .

Kursdatoer for fysiske kurs

Meld deg på