Personsertifiseringskurs kunnskapsnivå 3 iht NS-INSTA 800:2018

Kunnskapsnivå 3

Kunnskapsnivå 3 omfatter nøyaktig kunnskap om innholdet i NS- INSTA 800-1 om visuell kontroll, og kunnskap om instrumentelle målemetoder gitt i tillegg B. I tillegg til dette omfatter kunnskapsnivå 3 grundig kunnskap om de statistiske vilkårene for måling av kvalitet. I praksis betyr dette hvor ofte kontroll skal foretas, måleprosedyrene, prøvetakningsmetodene som brukes osv. 

Dette kunnskapsnivået er beregnet for personer som utfører kontroller, for eksempel arbeidsledere, inspektører og andre som er ansvarlige for kvalitetsbedømmelsen.

Pris: 10 350,-

 

Kursdatoer for fysiske kurs

Nettbaserte kurs holdes fortløpende.

Meld deg på