Personsertifiseringskurs kunnskapsnivå 4 iht NS- INSTA 800:2018

Kunnskapsnivå 4

Kunnskapsnivå 4 innebærer å ha nøyaktig kunnskap om hele standarden, og dermed være i stand til å  utarbeide anbudsdokumenter og tilbud, utføre bedømmelser visuelt så vel som med måleinstrumenter, rapportere resultater og bruke dem til å justere rengjøringsinnsatsen osv. Planleggere hos leverandører av renholdstjenester og renholdsansvarlig hos kunder som kjøper renholdstjenester, eller konsulenten som kunden ber utarbeide anbudsdokumentene, bør ha dette kunnskapsnivået.

Pris: 11 350,-

Kursdatoer fysiske kurs

Nettbaserte kurs holdes fortløpende.

Meld deg på