Personsertifiseringskurs kunnskapsnivå 4 iht NS- INSTA 800:2018

Kunnskapsnivå 4

Kunnskapsnivå 4 innebærer å ha nøyaktig kunnskap om hele standarden, og dermed være i stand til å  utarbeide anbudsdokumenter og tilbud, utføre bedømmelser visuelt så vel som med måleinstrumenter, rapportere resultater og bruke dem til å justere rengjøringsinnsatsen osv. Planleggere hos leverandører av renholdstjenester og renholdsansvarlig hos kunder som kjøper renholdstjenester, eller konsulenten som kunden ber utarbeide anbudsdokumentene, bør ha dette kunnskapsnivået.

Pris: 11 650,-

Påmelding på våre kurs er bindende. Avmelding på skje skriftlig. Ved avmelding belastes 50% av kursavgiften. Ved avmelding senere en 14 dager før kursstart belastes kursavgiften i sin helhet.

BFC AS tar forbehold om avlysninger eller endringer i kursprogrammet som måtte skyldes forhold utenfor vår kontroll.

Ved nettbasert kurs får du pålogging til ditt kurs på epost, du bestemmer selv fremdriften, starter, stopper og tar pauser når du selv ønsker.

Kursdatoer fysiske kurs

Meld deg på