Fleksibelt nettbasert studium – Teoretisk fagbrevkurs for praksiskandidater

Ønsker du fagbrev som renholdsoperatør?

Ved bestått teoretisk eksamen, dokumentert 5 års relevant arbeidspraksis og bestått praktisk fagprøve får du ditt fagbrev.

Vi hjelper deg på veien! Og tilbyr følgende:

  • Nettbasert studium med veiledning og selvstudie.
  • Undervisningsvideoer og «live» undervisning med nettmøter på fleksible datoer enten på dagtid eller kveldstid.
  • Undervisningsvideoene kan du se på så mange ganger du vil.
  • Tre nettmøter med varighet på 3 timer
  • Skriftlig tilbakemelding på oppgavene dine og prøveeksamen.
  • Faglærer med pedagogisk og lang yrkesfaglig bakgrunn hjelper deg frem til eksamen.
  • Vi følger læreplan og kompetansemålene i faget.
  • Hjelp til oppmelding til eksamen.

Live undervisning og nettmøtene foregår i Teams, der vil du også møte andre kursdeltakere på tvers av hele landet! Dato og klokkeslett avtales med faglærer.

Hva veiledning og selvstudie innebærer:

Du må sette av tid til selvstudie

Innlevering av oppgaver

En dag prøveeksamen

Du får personlig veiledning utfra din kunnskap og ditt behov.