Tjenester

Rådgivning innen renhold og innemiljø

Vi hjelper deg med å effektivisere renholdet!

  • Vi er gode på anbudsprosessen fra A-Å og bistår gjerne i dette arbeidet.
  • Vi utarbeider renholdsplaner og implementerer om ønskelig NS-INSTA 800 i driften.
  • Vi følger opp NS-INSTA 800 kontrakter og foretar nødvendige kvalitetskontroller med tilhørende etterrapportering.

    Vi er sertifisert til nivå 4 i henhold til NS-INSTA 800.

Støvmåling, støvkontrollmålinger og innemiljø

I alle bygg er det viktig å sette krav til hvor rent bygget skal være før det overleveres til eier. Hvem blir holdt ansvarlig dersom brukerne av bygget blir syke grunnet byggestøv?​

Vi er opptatt av sunne og friske bygg, der brukerne i ettertid ikke blir syke av byggstøv som blir liggende over himling, i ventilasjon, hulrom før gjenlukking og øvrige overflater. Det er flere og flere som ser verdien av dette arbeidet og for mange en selvfølge å overlevere et rent bygg uten støvansamlinger. Vi utfører støvkontrollmålinger i alle typer bygg, både for byggherrer og entreprenører. Gode referanser oppgis på forespørsel.

BFC AS utfører tredjeparts støvkontrollmålinger iht. NS-INSTA 800 og Rent Tørt Bygg. Til dette bruker vi godkjent måleutstyr – BM Dustdetector. I etterkant av målingene blir det utarbeidet en rapport, som kan benyttes som dokumentasjon. Vi har også Steptester som tilleggsutstyr for BM Dustdetektor for å sjekke støvinnholdet i tepper.

Kurs og opplæring

Oversikt over våre kurs

Vi tilbyr også andre kurs på forespørsel, kontakt oss for å finne et kurs tilpasset dere!

Svanemerking av mikrofiber

BFC AS er godkjent som upartisk testinstitusjon for testing av mikrofiberkluter og mopper.

Vi tester gulvmopper, mikrofiberkluter og inventarmopper for å se om de oppfyller funksjonskravene til svanemerking. Etter endt testing får du tilsendt en utfyllende rapport.

Vi kan teste følgende:

Bedriftstilpassede kurs og rådgiving
innen renhold og innemiljø

Vi har mange års erfaring innen rådgivning, tredjeparts, støvkontrollmålinger, renhold og innemiljø.