Rådgivning innen renhold og innemiljø

Vi hjelper deg med å effektivisere renholdet!

  • Vi er gode på anbudsprosessen fra A-Å og bistår gjerne i dette arbeidet.
  • Vi utarbeider renholdsplaner og implementerer om ønskelig NS-INSTA 800 i driften.
  • Vi følger opp NS-INSTA 800 kontrakter og foretar nødvendige kvalitetskontroller med tilhørende etterrapportering.


Vi er sertifisert til nivå 4 i henhold til NS-INSTA 800.