Støvmåling, støvkontrollmålinger og innemiljø

I alle bygg er det viktig å sette krav til hvor rent bygget skal være før det overleveres til eier. Hvem blir holdt ansvarlig dersom brukerne av bygget blir syke grunnet byggestøv?​

Vi er opptatt av sunne og friske bygg, der brukerne i ettertid ikke blir syke av byggstøv som blir liggende over himling, i ventilasjon, hulrom før gjenlukking og øvrige overflater. Det er flere og flere som ser verdien av dette arbeidet og for mange en selvfølge å overlevere et rent bygg uten støvansamlinger. Vi utfører støvkontrollmålinger i alle typer bygg, både for byggherrer og entreprenører. Gode referanser oppgis på forespørsel.

BFC AS utfører tredjeparts støvkontrollmålinger iht. NS-INSTA 800 og Rent Tørt Bygg. Til dette bruker vi godkjent måleutstyr – BM Dustdetector. I etterkant av målingene blir det utarbeidet en rapport, som kan benyttes som dokumentasjon. Vi har også Steptester som tilleggsutstyr for BM Dustdetektor for å sjekke støvinnholdet i tepper.