Svanemerking av mikrofiber

Vi tester gulvmopper, mikrofiberkluter og inventarmopper for å se om de oppfyller funksjonskravene til svanemerking. Etter endt testing får du tilsendt en utfyllende rapport.

Vi kan teste følgende:

Gulvmopper

  • Rengjøringseffekt på støv
  • Skånsomhet
  • Rengjøringseffekt på flekker


Mikrofiberklut

  • Rengjøringseffekt på støv
  • Skånsomhet
  • Rengjøringseffekt på flekker


Inventarmopp tørr/impregnert

  • Rengjøringseffekt på støv
  • Skånsomhet